[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Bogo-ibus một lựa chọn thay thế ibus-unikey ?Hi anh em !

Nhóm Không gian cộng đồng đã viết một engine cho ibus. Còn nhiều vấn đề, nhưng có vẻ khá ngon và rèn tính cẩn thận. Em đã viết PKGBUILD và chỉnh một số thứ cho Arch.
Mong mọi người dùng thử và cho nhận xét ah :-D

https://github.com/NgoHuy/bogo/tree/archlinux

https://aur.archlinux.org/packages.php?ID=63162

Thân ái !
Ngô Huy

--
free your mind, free your life