[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

OT * Re: [ArchLinuxVn] ntfs-usb automountOn Wed, 26 Sep 2012 20:55:53 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> [....]
>
> bác giống cháu rồi, làm không được điên máu lắm :-D
> 


@Huy "quote" thì nhớ "clean up" bớt. Trên web không sao chớ trên mấy
email client khác đọc `điên` cả mắt đó :D

--
I am ... 5 dog years old.