[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ntfs-usb automountOn Wed, 26 Sep 2012 20:44:19 +0700
maikhai <[email protected]> wrote:

> Phải cài chứ. Làm mà không được thì tức lắm.
> Ngồi gõ lạch cạch, ra cái điều làm việc trí óc lắm, cho bà vợ sợ chơi.

haha lý do dùng Arch rất là ... sành điệu đó bác :D

--
I am ... 5 dog years old.