[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ntfs-usb automountOn Thu, 27 Sep 2012 04:17:50 +0700
maikhai <[email protected]> wrote:

> ....
> Cái Group này rất tốt rồi, nhưng ai biết cửa mà vào thì mới
> thấy tốt, còn không biết cửa thì không biết đường nào mà lần.
> Ya5i sao nói vậy? Tại vì nếu lần ra dễ dàng thì đấy là dân . . . sành
> điệu rồi, không phải Newbie. Mà có Newbie thì mới có đông người xài
> Arch.

Bác ghi chi tiết quá, để cháu chép một chút bỏ vào trang này

   http://archlinuxvn.tuxfamily.org/faq/can_i_use_archlinux/

Thế là chắc ít ai hỏi "Tui có dùng Arch được không" nữa ^^

> 
> Hôm nào cao hứng mở cuộc cafe nói chuyện này chơi hè?

Nhóm các bạn ở Sài Gòn đã offline được 6 lần rồi bác. Lần tới thì chưa
có kế hoạch gì. Khi nào bác thu xếp được thời gian thì cứ a-lô lên để
các bạn họp tiếp thôi. Nhiều bạn ở đây chưa biết "dung nhan" của bác
thế nào :D (nhưng có một số hình hồi SFD 2009 ngộ lắm bạn nào có xem
trước cũng được ^^)


--
I am ... 5 dog years old.