[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Cài đặt ArchlLinux lần đầu :)
Viết mấy dòng sau đây không phải là để "trả lời" mà để "góp lời" tí thôi, vì không biết bỏ vào chỗ nào:

Mình cài Arch lần này là lần thứ 5 (nên không phải lần đầu, hehe) mà cũng như là lần đầu. Rút ra kinh nghiệm rất bát nháo là:

* Sau khi cài base base-devel rồi mà cài KDE thì khó vào GUI lắm. Mình giải quyết bằng cách rừng rú nhất là quất thêm cái xfce4 vào. Sau đó thì ở user chỉ gõ startxfc4 là xong. Cách này vào tới nơi rồi thì thấy một núi ứng dụng, dùng không hết, mà cái konqueror chích vào cũng chạy ào ào được.

* Thất bại mấy lần trước thì gỡ tiền bằng cách copy cái .../pacman/pkg vào chỗ khác rồi sau chép qua xài. Đỡ phí thời gian.

m k h _ s g n

:) Welcome bác. Cháu thì đĩa nào release ra cũng cài thì phải . Hầu như không lần nào thuận lợi cả. Lúc bug này lúc bug kia.
Nói chung tá lả đủ loại cả, bug thì hầu như ở trang News của Arch đều nhắc tới rồi. Nhưng ít chú ý nên toàn phải search lại thôi :>
Cái thằng xfc4 thì anh Kỳ Anh cũng nói mới xài thì quất cái này cho nhanh . Xài đã rồi thì chuyển cái khác cũng được.

Mỗi lần cháu cài là lại phải gì ra vở một vài chỗ, để khi cài chú ý, giờ quyển vở cũng bát nháo rồi

Welcome bác đã xài được thằng Arch


--
Quang