[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Nhóm thư mới archlinuxvn-dotChào các bạn,

ArchLinuxVn có thêm nhóm thư mới archlinuxvn-dot (bắt chước từ dot
trong .bashrc) dành riêng cho các bạn tham gia các dự án của
ArchLinuxVn. Nhóm thư này sẽ bàn về chi tiết nhiều hơn, nên được tạo ra
để tránh nhiễu cho nhóm thư chính archlinuxvn.

Thông tin về hai nhóm thư, quy tắc ứng xử,... được cho ở đây
	http://archlinuxvn.org/vn/lists/ (bản draft)

Các bạn có ý kiến gì thì cứ cho mọi người biết nhé.

Chúc vui,

--
I am ... 5 dog years old.