[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Nhiệt độ Laptop quá cao sau khi nâng cấp kernelOn 11/26/2012 06:31 PM, peternguyen199321 wrote:
Lap của mình là Asus k53S hôm rồi có update lên kernel mới nhất thì mình lại bị tình trạng nhiệt độ cao nóng máy > 70C. Dù đã config đầy đủ và các tools hỗ trợ, tuy nhiên sau khi mình hibernate và wake up thì temp của máy lại ơ 50C ?,
đây là tình trạng của máy mình

Chào bạn!
Bạn thử  bật RC6 lên xem sao.

--
free your mind, free your life