[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Nhiệt độ Laptop quá cao sau khi nâng cấp kernelOn Mon, 26 Nov 2012 03:31:25 -0800 (PST)
peternguyen199321 <[email protected]> wrote:

> Lap của mình là Asus k53S hôm rồi có update lên kernel mới nhất thì
> mình lại bị tình trạng nhiệt độ cao nóng máy > 70C. Dù đã config đầy
> đủ và các tools hỗ trợ, tuy nhiên sau khi mình hibernate và wake up
> thì temp của máy lại ơ 50C ?, đây là tình trạng của máy mình

Desktop của bạn đẹp ghê :D

Theo mình hiểu thì thế này:

1/ khởi động máy leen, chạy thì nhiệt độ > 70 độ?
2/ hibernate máy rồi wake up lại => máy bt?

Theo mấy hình bạn gửi thì không thấy v. đề gì, trừ cái firefox nó dùng
nhiều tài nguyên (qua powertop).

Bạn cho biết cpu của bạn chạy ở tốc độ thế nào? Nếu cpu chạy liên tục ở
tốc độ cao nhất thì máy nóng. Ngoài ra, có thể do "bí hơi" (ví dụ máy
để trên giường nệm.)

Máy của mình chạy ở 800Mhz, đo được 54 độ. Bỏ vào phòng lạnh thì xuống
được tí. 


--
I am ... 5 dog years old.