[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] áo ArchLinux2012/11/27 Anh K. Huynh <[email protected]>
Hey,

Mình vẫn còn giữ áo của các bạn Tân và Long :( Các bạn cho mình địa chỉ
mình đi làm ghé qua gửi áo nhé, giữ hoài mệt ghê :D

Còn một áo khổ bự chác (XL) không nhớ của ai. Nhưng dường như không ai
chịu lấy nên dư ra, bạn nào lấy thì xí vô :D

Bạn D còn mấy k nữa ha chạy mất rồi :D


20k tiền áo + tiền nước 27 28k gì đó. Lần off sau thằng em đưa luôn.
Mà off cuối năm đê :)).