[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] áo ArchLinuxMai tối em đi.học.vìa.ghé anh lấy.nha:d.phiền a wá

On Nov 27, 2012 9:34 PM, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
Hey,

Mình vẫn còn giữ áo của các bạn Tân và Long :( Các bạn cho mình địa chỉ
mình đi làm ghé qua gửi áo nhé, giữ hoài mệt ghê :D

Còn một áo khổ bự chác (XL) không nhớ của ai. Nhưng dường như không ai
chịu lấy nên dư ra, bạn nào lấy thì xí vô :D

Bạn D còn mấy k nữa ha chạy mất rồi :D

--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/