[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Nhiệt độ Laptop quá cao sau khi nâng cấp kernelOn Mon, 26 Nov 2012 18:41:39 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> On 11/26/2012 06:31 PM, peternguyen199321 wrote:
> > Lap của mình là Asus k53S hôm rồi có update lên kernel mới nhất thì
> > mình lại bị tình trạng nhiệt độ cao nóng máy > 70C. Dù đã config
> > đầy đủ và các tools hỗ trợ, tuy nhiên sau khi mình hibernate và
> > wake up thì temp của máy lại ơ 50C ?, đây là tình trạng của máy mình
> >
> Chào bạn!
> Bạn thử  bật RC6 lên xem sao.
> 

Trên kênh IRC đã báo lỗi này đã được fix: Mình tóm tắt lại (có gì Peter
fix): bỏ đi các mô-đun của laptop-mode (mô-đun nào?) là nạp mô-đun
"fan". Mô-đun này không được nạp từ lúc khởi , theo mình đoán là do cấu
hình cho `mkinitcpio` chưa đúng / đủ.

Một vấn đề đơn giản mà mất mấy ngày mới xong cũng may máy chưa cháy :D
Chúc mừng PeterNguyen không phải làm bạn với n0bawk :D

--
I am ... 5 dog years old.