[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] áo ArchLinuxMới mua con Asus xong.làm.rớt bể màn hình nên giờ chỉ còn.điện.thoại.thôi. Mà fone thì irc.chán lắm

On Nov 28, 2012 6:32 AM, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
On Tue, 27 Nov 2012 23:06:40 +0700
Tan Tran <[email protected]> wrote:

> Mai tối em đi.học.vìa.ghé anh lấy.nha:d.phiền a wá

Mình giữ áo lâu không có mấy bạn dùng, mà tiền đã nhận rồi :D

Lâu rồi không thấy Tân lên irc, chắc bỏ Arch rồi hả :D Có bạn n0bawk
hay bạn gì đó xài Raspberry rồi đó, có thể Tân quan tâm ^^


> On Nov 27, 2012 9:34 PM, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
>
> > Hey,
> >
> > Mình vẫn còn giữ áo của các bạn Tân và Long :( Các bạn cho mình địa
> > chỉ mình đi làm ghé qua gửi áo nhé, giữ hoài mệt ghê :D
> >
> > Còn một áo khổ bự chác (XL) không nhớ của ai. Nhưng dường như không
> > ai chịu lấy nên dư ra, bạn nào lấy thì xí vô :D
> >
> > Bạn D còn mấy k nữa ha chạy mất rồi :D
> >
> > --
> > I am ... 5 dog years old.
> >
> > --
> > List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> >
> >
> >
>--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/