[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

sốc với Facebook :DHi Huy ơi,

Mình có gửi mấy bài trên FB của nhóm. FB báo bài đã được gửi, mà chờ
hoài đâu chả thấy. Bực quá gửi tiếp. Cũng lặn luôn. Huy coi dọn rác
giúp anh cái nghe. chán FB thật .

Cảm ơn Huy nhiều.

--
I am ... 5 dog years old.