[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] sốc với systemdsystemd is driving me mad.... so many things crashed so far after full upgrade.

2012/11/28 Ngô Huy <[email protected]>
On 11/28/2012 10:21 AM, Anh Pham wrote:
Em cũng tính tìm distro khác. Đang ngắm thằng slack mà vẫn phân vân chưa quyết định.

2012/11/28 Hoang Tran <[email protected]>
thank bác Kỳ cho cái bình luận chi tiết. Em thì nản với Arch từ vụ này và lib->/usr/lib rồi. Câu hỏi đặt ra là không có dự án nào fork Arch từ trước mấy vụ này không :-| Em đang tìm kiếm distro khác. 

Có thể thế này là innovation nhưng mềnh già rồi, không thay đổi thường xuyên được. Muốn dùng lại cái cũ


Thôi ở lại đi anh, có gì khó khăn lên list anh em trao đổi giải quyết với nhau anh ah :-D


-- 
free your mind, free your life

----
Keep things simple as "The Arch Way"