[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] sốc với systemdOn Wed, 28 Nov 2012 16:56:19 +0700
Doan Luong Van <[email protected]> wrote:

> Mọi người qua Gen2 đê :)).
> P/s Phản động tí.
> 

redhat > mdk > corelinux > opensuse > slackware > archlinux > freebsd
> archlinux > KyAnhLinux :D

nhớ hồi dùng opensuse táy máy đi cài debian bỏ cd vào boot cái đi tong
luôn cái /dev/hda1 thế là lên nhóm thư vnlinux.org chửi om sòm luôn
haha. 

mấy bạn chờ mình release KyAnhLinux nhé =))

--
I am ... 5 dog years old.