[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] sốc với systemdOn Wed, 28 Nov 2012 11:08:55 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> Syslog-ng chạy sẽ port qua journal. Anh xem lại trong syslog-ng.conf
> sẽ thấy.
> Vì thế khi anh tắt nóng, em đoán là do nó tác động tới journal socket.
> Mỗi tháng đọc journal không có gì là em lại xóa /var/log/journal/*
> cho đỡ nặng

Chả cần biết thế nào. Nếu syslog-ng đang tắt, bật lên chạy được, thì
bật tắt được. Nếu 0 tắt được thì .. làm ơn phát ra cái thông báo, đằng
này làm thinh tắt rồi hệ thống chạy hết tải luôn thì không chấp nhận
được =))

> Bài viết trên archlinuxvn.org cho em nợ phát :-D. Tuần sau em trả. ^^

Quy ra tiền cho khỏe :D

> Việc Gnome cũng như ibus, dev của Redhat quá cố chấp. Nhưng chưa hiểu 
> hết systemd nên em không dám lạm bàn :-D

Xài e17 không quan tâm gnome làm gì kệ mấy ổng :D

--
I am ... 5 dog years old.