[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] áo ArchLinuxOn Tue, 27 Nov 2012 23:06:40 +0700
Tan Tran <[email protected]> wrote:

> Mai tối em đi.học.vìa.ghé anh lấy.nha:d.phiền a wá

Bạn Tân coi như xong. Có chút nhầm lẫn: bạn Long đã lấy áo rồi.

Vây bây giờ còn một áo XL (không logo sau lưng), một áo L (logo sau
lưng). Bạn nào liên hệ sớm thì lấy nhé. Free shipping, 200k (L) và 185k
(XL).

Welcome to ... black Friday :^^


--
I am ... 5 dog years old.