[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] sốc với systemdOn Wed, 28 Nov 2012 10:09:56 +0700
Hoang Tran <[email protected]> wrote:

> thank bác Kỳ cho cái bình luận chi tiết. Em thì nản với Arch từ vụ
> này và lib->/usr/lib rồi. Câu hỏi đặt ra là không có dự án nào fork
> Arch từ trước mấy vụ này không :-| Em đang tìm kiếm distro khác.
> 
> Có thể thế này là innovation nhưng mềnh già rồi, không thay đổi thường
> xuyên được. Muốn dùng lại cái cũ

Bác chịu khó qua giai đoạn này tí :) Muốn xài DE cho ngon thì chắc phải
chạy theo thôi. Còn bác muốn stable để dev thì chọn cái nào trâu tí :D
Deb chẳng hạn :D

--
I am ... 5 dog years old.