[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: áo ArchLinuxáo L đã có bạn đăng ký. Chỉ còn cái XL.

Đắt hàng ghê, mới khai trương đã bán được 50% rồi :D

On Nov 29, 9:17 pm, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
> On Tue, 27 Nov 2012 23:06:40 +0700
>
> Tan Tran <[email protected]> wrote:
> > Mai tối em đi.học.vìa.ghé anh lấy.nha:d.phiền a wá
>
> Bạn Tân coi như xong. Có chút nhầm lẫn: bạn Long đã lấy áo rồi.
>
> Vây bây giờ còn một áo XL (không logo sau lưng), một áo L (logo sau
> lưng). Bạn nào liên hệ sớm thì lấy nhé. Free shipping, 200k (L) và 185k
> (XL).
>
> Welcome to ... black Friday :^^
>
> --
> I am ... 5 dog years old.