[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] mini PC (quảng cáo không công)Hàng tàu, xài chán òm, tui mua cái TV box... ram 2gb mà chậm phát ngán.

2012/11/30 maikhai <[email protected]>
Trên tinh te:
http://www.tinhte.vn/threads/1350680/
thấy họ quảng cáo cái này
hđh android 4.0 : có thể cài ubuntu 12.04 , puppy linux , or other erating systems on the mk802.
http://liliputing.com/2012/06/how-to-run-ubuntu-linux-on-the-mk802-74-pc-on-a-stick.html chip allwinner a10/ 1ghz cortex-a8 1ghz
...
(snip)
Có ai xài thử chưa hè? Cài Arch có được không hè? Hay quá hè?

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/

--
Keep things simple as "The Arch Way"