[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] mini PC (quảng cáo không công)Chưa xài thử nhưng với mức giá đó thì khó mà trông đợi dc gì.
Nếu có một mục tiêu cụ thể thì mới dùng mấy loại này được

On Nov 30, 2012 6:46 PM, "h2vn" <[email protected]> wrote:
Hàng tàu, xài chán òm, tui mua cái TV box... ram 2gb mà chậm phát ngán.

2012/11/30 maikhai <[email protected]>
Trên tinh te:
http://www.tinhte.vn/threads/1350680/
thấy họ quảng cáo cái này
hđh android 4.0 : có thể cài ubuntu 12.04 , puppy linux , or other erating systems on the mk802.
http://liliputing.com/2012/06/how-to-run-ubuntu-linux-on-the-mk802-74-pc-on-a-stick.html chip allwinner a10/ 1ghz cortex-a8 1ghz
...
(snip)
Có ai xài thử chưa hè? Cài Arch có được không hè? Hay quá hè?

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/

--
Keep things simple as "The Arch Way"

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/