[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Xóa bớt một số dòng trong History OutputOn Fri, 30 Nov 2012 09:47:46 +0700
maikhai <[email protected]> wrote:

> *"for i in `seq 1 35`; do history -d 200; done"*
> hay thiệt. Nó xóa một cái rẹt.
> 
> Làm thử một hồi mới ... đại ngộ ra rằng phải sửa cả "1 35" và "d-
> 200" thì mới hiệu nghiệm.

Bác hỏi sao đáp vậy mà bác :D

> May là chỉ thử trong $ nên có mất lệnh cũng không sao.

Nếu lỡ xóa thì có thể nạp lại danh sách các lênh từ tập tin
~/.bash_history. Mẹo

* history -r # đọc lại từ tập tin vừa nói
* history -w # ghi vào tập tin

Còn nhiều chiêu khác mời xem trong `help history`--
I am ... 5 dog years old.