[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: áo ArchLinuxOn Fri, 30 Nov 2012 18:43:54 +0700
h2vn <[email protected]> wrote:

> Nhớ là bác Kỳ Anh đã hứa để cho tui con XL rùi mà ta? chỉ có tội lâu
> quá ko gặp được bác để nhận áo.
>

aha sorry bác mình cũng quên mất. rồi để lại cho bác.

xong hàng 100% :D--
I am ... 5 dog years old.