[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: áo ArchLinuxOn Fri, 30 Nov 2012 08:51:50 +0700
Hieu Nguyen <[email protected]> wrote:

> Giờ đặt thêm áo được không bác Kỳ Anh, XL em mặc không có vừa :(.

Bạn chờ đợt sau thôi :D Vì áo này là mấy cái còn lại mấy bạn chưa lấy.
Hy vọng 2013 sẽ nhiều áo hơn ^^

--
I am ... 5 dog years old.