[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] mini PC (quảng cáo không công)Đang xài em Raspberry Pi, mua mất $43, chạy ARM Archlinux ngon lành.
Raspberry Pi chỉ dùng chip Armv6, 512Mb RAM, có GPU gì gì đó của
Broadcom có thể decode h.264 full HD. Mỗi tội là chưa có màn hình full
HD để test :(.

Trước đó em xài wzr-hp-g300NH của Buffalo, chip MIPS 400MHZ, RAM 64M,
vẫn chạy minidlna, samba, znc, nfs, openvpn, rtorrent, udp proxy trên
openwrt vèo vèo :D. Bây h giảm tải hết đống service sang em raspberry
PI để đỡ cháy router :)) 


 On Thu, 29 Nov 2012 20:02:21 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Trên tinh te:
> http://www.tinhte.vn/threads/1350680/
> thấy họ quảng cáo cái này
> hđh android 4.0 : có thể cài ubuntu 12.04 , puppy linux , or other
> erating systems on the mk802.
> http://liliputing.com/2012/06/how-to-run-ubuntu-linux-on-the-mk802-74-pc-on-a-stick.html
> chip allwinner a10/ 1ghz cortex-a8 1ghz ... (snip)
> Có ai xài thử chưa hè? Cài Arch có được không hè? Hay quá hè?
>