[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Offline cuối của năm 2012 (offline 7)Chào mọi người,

Mình chủ xị (bị ép nè:D) offline 7 , offline cuối cùng của nhóm Arch ở
Sài Gòn năm 2012 ^^ Tất niên!

Các bạn ở đăng ký tham gia ở đây: http://doodle.com/dput2at7fd5cxptx .
Các bạn sẽ thấy thiếu mất một ngày do mình đi công việc. Chủ xị không
thể vắng nên đành bỏ đi một ngày đó.

Các bạn ở Hà Nội nhớ họp tất niên nhé ;)

--
I am ... 5 dog years old.