[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Offline cuối của năm 2012 (offline 7)On Sat, 1 Dec 2012 22:29:56 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Chào mọi người,
> 
> Mình chủ xị (bị ép nè:D) offline 7 , offline cuối cùng của nhóm Arch ở
> Sài Gòn năm 2012 ^^ Tất niên!
> 
> Các bạn ở đăng ký tham gia ở đây: http://doodle.com/dput2at7fd5cxptx .
> Các bạn sẽ thấy thiếu mất một ngày do mình đi công việc. Chủ xị không
> thể vắng nên đành bỏ đi một ngày đó.

À quên mất, bạn nào có áo ArchLinux thì nhớ mặc theo cho vui nhé. Mình
phải mượn áo bạn stk mặc thôi :D Vì áo mình bạn mình lấy rồi :D

--
I am ... 5 dog years old.