[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] mini PC (quảng cáo không công)Tự quảng cáo vậy :D

Mình có em thin client (hiệu gì quên rồi), nhưng dưới đây là CPU
information. Con này ổ cứng bé tẹo (1GB), ram (456MB),, mình để chạy để
làm mấy cái cronjob nho nhỏ (chạy kỷ lục 195 ngày!). Có cổng VGA. Em
này là để dùng làm "client" cho để kết nối vào máy trung tâm, nhưng
mình phá oS của nó ròi cài lại Debian. Có thể boot từ USB.

Vấn đề (nhờ các bạn giúp đỡ!)

* Không có WOL nên mỗi lần cúp điện phải tự bật lên. Có cách nào trick
  board mạch để máy luôn chạy mỗi khi có điện không?

* Hồi xưa mua cái ổ cứng ngoài mấy trăm GB về tải phim mà gắn vào chạy
  torrent thì hay bị rớt đĩa ra ngoài, có thể là do nóng hoặc linux
  kém :D

* Đang chạy Debian vì đây là con i586 bộ cài đặt của Arch từ chối nói
  chuyện. Có bản Arcch nào cho i586 không? Xưa tìm có ra mà cũ quá, giờ
  0 biết có em nào mới chăng?

* Cuối cùng, bạn nào thích phá e này thì mình nhượng lại :D


CPU INFORMATION:

  processor       : 0
  vendor_id       : AuthenticAMD
  cpu family      : 5
  model           : 10
  model name      : Geode(TM) Integrated Processor by AMD PCS
  stepping        : 2
  cpu MHz         : 498.050
  cache size      : 128 KB
  fdiv_bug        : no
  hlt_bug         : no
  f00f_bug        : no
  coma_bug        : no
  fpu             : yes
  fpu_exception   : yes
  cpuid level     : 1
  wp              : yes
  flags           : fpu de pse tsc msr cx8 sep pge
                    cmov clflush mmx mmxext 3dnowext 3dnow
  bogomips        : 996.10
  clflush size    : 32
  cache_alignment : 32
  address sizes   : 32 bits physical, 32 bits virtual
  power management:

Bao củ vậy anh :-)
--
Quang