[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Offline cuối của năm 2012 (offline 7)Quán cf mộc trên đường D1 có nguyên 1 cái phòng co những người dùng lap, có thể là quá xa đối với một số người.

2012/12/1 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Sat, 1 Dec 2012 22:49:09 +0700
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> >
> > Các bạn ở Hà Nội nhớ họp tất niên nhé ;)
> >
>
> Anh ơi đổi quán đi anh :D. Tinhte chán lắm.

E biết quán nào khác không? Sỏi Đá (Lucky 8) thì khỏi, vì hiện nay giá
đắt quá trời mà khuôn viên chật hẹp hơn hồi xưa.

--
I am ... 5 dog years old.
--
Keep things simple as "The Arch Way"