[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] mini PC (quảng cáo không công)On Sun, 2 Dec 2012 07:15:40 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
> Vấn đề (nhờ các bạn giúp đỡ!)
> 
> * Không có WOL nên mỗi lần cúp điện phải tự bật lên. Có cách nào trick
>  board mạch để máy luôn chạy mỗi khi có điện không?

anh cho em xin cái tên của em này phát. Biết đâu trên board của nó có
cái jump để tự bật mỗi khi khởi động :D.

> * Hồi xưa mua cái ổ cứng ngoài mấy trăm GB về tải phim mà gắn vào chạy
>  torrent thì hay bị rớt đĩa ra ngoài, có thể là do nóng hoặc linux
>  kém :D

Liệu có phải do không đủ điện khi cái ổ cứng làm việc quá sức ko ạ?
Bác thử gắn cái ổ cứng qua 1 cái usb hub có nguồn ngoài thử xem. Hoặc
gắn thêm nguồn vào hddbox :3

> * Đang chạy Debian vì đây là con i586 bộ cài đặt của Arch từ chối nói
>  chuyện. Có bản Arcch nào cho i586 không? Xưa tìm có ra mà cũ quá,
> giờ 0 biết có em nào mới chăng?
> 
> * Cuối cùng, bạn nào thích phá e này thì mình nhượng lại :D

Bác có đồ gì cũ hỏng bỏ đi không dùng nữa, thì cứ gửi em ạ :))

> CPU INFORMATION:
> 
>  processor    : 0
>  vendor_id    : AuthenticAMD
>  cpu family   : 5
>  model      : 10
>  model name   : Geode(TM) Integrated Processor by AMD PCS
>  stepping    : 2
>  cpu MHz     : 498.050
>  cache size   : 128 KB
>  fdiv_bug    : no
>  hlt_bug     : no
>  f00f_bug    : no
>  coma_bug    : no
>  fpu       : yes
>  fpu_exception  : yes
>  cpuid level   : 1
>  wp       : yes
>  flags      : fpu de pse tsc msr cx8 sep pge 
>           cmov clflush mmx mmxext 3dnowext 3dnow
>  bogomips    : 996.10
>  clflush size  : 32
>  cache_alignment : 32
>  address sizes  : 32 bits physical, 32 bits virtual
>  power management:
>  
> 
> 
> --
> I am ... 5 dog years old.
>