[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Offline cuối của năm 2012 (offline 7)On Sun, 2 Dec 2012 19:31:04 +0700
h2vn <[email protected]> wrote:

> Quán cf mộc trên đường D1 có nguyên 1 cái phòng co những người dùng
> lap, có thể là quá xa đối với một số người.

Mọi người thấy quán này thế nào?

Các thành viên khác nhớ chọn ngày tham gia nhé, ở
http://doodle.com/dput2at7fd5cxptx . Sẽ chốt danh sách và thông báo vào
ngày 6/12.


--
I am ... 5 dog years old.