[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: mini PC (quảng cáo không công)để bữa offline a mang lên cho mọi người coi. mấy đồng bạc thôi :D Bạn
nào trả giá cao nhất là lượm hehe ^^

On Dec 2, 12:54 pm, Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:
> > Tự quảng cáo vậy :D
>
> > Mình có em thin client (hiệu gì quên rồi), nhưng dưới đây là CPU
> > information. Con này ổ cứng bé tẹo (1GB), ram (456MB),, mình để chạy để
> > làm mấy cái cronjob nho nhỏ (chạy kỷ lục 195 ngày!). Có cổng VGA. Em
> > này là để dùng làm "client" cho để kết nối vào máy trung tâm, nhưng
> > mình phá oS của nó ròi cài lại Debian. Có thể boot từ USB.
>
> > Vấn đề (nhờ các bạn giúp đỡ!)
>
> > * Không có WOL nên mỗi lần cúp điện phải tự bật lên. Có cách nào trick
> >   board mạch để máy luôn chạy mỗi khi có điện không?
>
> > * Hồi xưa mua cái ổ cứng ngoài mấy trăm GB về tải phim mà gắn vào chạy
> >   torrent thì hay bị rớt đĩa ra ngoài, có thể là do nóng hoặc linux
> >   kém :D
>
> > * Đang chạy Debian vì đây là con i586 bộ cài đặt của Arch từ chối nói
> >   chuyện. Có bản Arcch nào cho i586 không? Xưa tìm có ra mà cũ quá, giờ
> >   0 biết có em nào mới chăng?
>
> > * Cuối cùng, bạn nào thích phá e này thì mình nhượng lại :D
>
> > CPU INFORMATION:
>
> >   processor       : 0
> >   vendor_id       : AuthenticAMD
> >   cpu family      : 5
> >   model           : 10
> >   model name      : Geode(TM) Integrated Processor by AMD PCS
> >   stepping        : 2
> >   cpu MHz         : 498.050
> >   cache size      : 128 KB
> >   fdiv_bug        : no
> >   hlt_bug         : no
> >   f00f_bug        : no
> >   coma_bug        : no
> >   fpu             : yes
> >   fpu_exception   : yes
> >   cpuid level     : 1
> >   wp              : yes
> >   flags           : fpu de pse tsc msr cx8 sep pge
> >                     cmov clflush mmx mmxext 3dnowext 3dnow
> >   bogomips        : 996.10
> >   clflush size    : 32
> >   cache_alignment : 32
> >   address sizes   : 32 bits physical, 32 bits virtual
> >   power management:
>
> Bao củ vậy anh :-)
> --
> *Quang*