[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: arclinuxvn-xxxEm không giỏi mấy nhưng vẫn rất muỗn giúp đỡ mọi người :D

Vào 21:10 Ngày 04 tháng 12 năm 2012, icy <[email protected]> đã viết:
Em lập cái nhóm thư archlinuxvn-security @googlegroups.com rồi thêm
mấy bạn quan tâm trong chủ đề này vào. Nếu thích ngắn thì dùng -sec
cũng được. Cho a làm manager là ok rồi. Sau đó trên đó a sẽ tán tiếp.

On Dec 4, 6:55 pm, Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:
> > Bạn nào rảnh và có hứng thú duy trì cái list archlinux-xxx để
>
> > * đọc vào thông báo các thông tin quan trọng liên quan tới lỗi và các
> >   lỗ hổng ảnh hưởng lớn tới hệ thống và người dùng (ví dụ lỗi của Skype
> >   vừa rồi)
> > * hướng dẫn người dùng khờ khạo nhất quan tâm tới bảo mật
> > * các kỹ thuật mã hóa và an toàn thông tin, ....
>
> > có thể một hoặc hai bạn duy trì list này. mình thì đọc nhiều nhưng đọc
> > xong nhiều khi fix cho bản thân thôi, nếu làm cái list chung để ai biết
> > sớm cái gì thông báo chung luôn thì khỏe.
>
> > yêu cầu là người điều hành sẽ phải để mắt tới một loat các list về bảo
> > mật và đọc tin + nhận xét + hướng dẫn, v.v.v.
>
> > Chưa rõ công việc ra làm sao, em cũng xin 1 vé. [?][?]
>
> --
> *Quang*
>
>  1E3.gif
> 3KViewDownload