[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: arclinuxvn-xxxMình tạo ra nhóm thư [email protected], sẽ cập nhật
trên trang chính archlinuxvn.org sau.

bạn nào quan tâm thì đăng ký tham dự vào. một số bạn sẽ chia ra để đọc
các một số kênh liên quan nhằm viết bài.

cảm ơn các bạn.

On Tue, 4 Dec 2012 23:31:21 +0700
Bi Alan <[email protected]> wrote:

> Em không giỏi mấy nhưng vẫn rất muỗn giúp đỡ mọi người :D
> 
> Vào 21:10 Ngày 04 tháng 12 năm 2012, icy <[email protected]> đã viết:
> 
> > Em lập cái nhóm thư archlinuxvn-security @googlegroups.com rồi thêm
> > mấy bạn quan tâm trong chủ đề này vào. Nếu thích ngắn thì dùng -sec
> > cũng được. Cho a làm manager là ok rồi. Sau đó trên đó a sẽ tán
> > tiếp.
> >
> > On Dec 4, 6:55 pm, Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:
> > > > Bạn nào rảnh và có hứng thú duy trì cái list archlinux-xxx để
> > >
> > > > * đọc vào thông báo các thông tin quan trọng liên quan tới lỗi
> > > > và các lỗ hổng ảnh hưởng lớn tới hệ thống và người dùng (ví dụ
> > > > lỗi của Skype vừa rồi)
> > > > * hướng dẫn người dùng khờ khạo nhất quan tâm tới bảo mật
> > > > * các kỹ thuật mã hóa và an toàn thông tin, ....
> > >
> > > > có thể một hoặc hai bạn duy trì list này. mình thì đọc nhiều
> > > > nhưng đọc xong nhiều khi fix cho bản thân thôi, nếu làm cái
> > > > list chung để ai biết sớm cái gì thông báo chung luôn thì khỏe.
> > >
> > > > yêu cầu là người điều hành sẽ phải để mắt tới một loat các list
> > > > về bảo mật và đọc tin + nhận xét + hướng dẫn, v.v.v.
> > >
> > > > Chưa rõ công việc ra làm sao, em cũng xin 1 vé. [?][?]
> > >
> > > --
> > > *Quang*
> > >
> > >  1E3.gif
> > > 3KViewDownload
> >
> > --
> > List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> >
> >
> >
> --
I am ... 5 dog years old.