[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Icon nhảy nhót một hồi . . .Lạc đề tí: Bác Maikhai có đi offline được không nè, mời bác đánh dấu vào
	http://doodle.com/dput2at7fd5cxptx

On Thu, 6 Dec 2012 18:28:13 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Cái Arch KDE của mình không biết do cấu hình sai sót thế nào mà mỗi
> lần gọi Ibus thì nó nhảy nhót một hồi rất lâu, dù chữ V của Unikey đã
> hiển thị trên panel gần như ngay lập tức sau khi nhấn chuột? Những
> applications khác thì tuy cũng nhảy nhót, nhưng không quá lâu. Ai
> biết thuốc chữa xin cho toa nhé cám ơn trước. Ghi thêm: đã add
> vào /etc/profile cái này: export XMODIFIERS="@im=ibus" export
> GTK_IM_MODULE="ibus" export QT4_IM_MODULE="ibus" export
> QT_IM_MODULE="ibus" và đã chạy #pacman -S qt-ibus.
> --
I am ... 5 dog years old.