[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Offline cuối của năm 2012 (offline 7)Tình hình hiện tại là offline sẽ không có trong tuần này , hoặc tuần
sau, sớm nhất là ngày 22/12/2012 các bạn nhé. Mình cần thêm vài thông
tin để quyết định ngày.

Chúc vui,

On Sun, 2 Dec 2012 19:31:04 +0700
h2vn <[email protected]> wrote:

> Quán cf mộc trên đường D1 có nguyên 1 cái phòng co những người dùng
> lap, có thể là quá xa đối với một số người.
> 
> 2012/12/1 Anh K. Huynh <[email protected]>
> 
> > On Sat, 1 Dec 2012 22:49:09 +0700
> > Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:
> >
> > > >
> > > > Các bạn ở Hà Nội nhớ họp tất niên nhé ;)
> > > >
> > >
> > > Anh ơi đổi quán đi anh :D. Tinhte chán lắm.
> >
> > E biết quán nào khác không? Sỏi Đá (Lucky 8) thì khỏi, vì hiện nay
> > giá đắt quá trời mà khuôn viên chật hẹp hơn hồi xưa.
> >
> > --
> > I am ... 5 dog years old.
> >
> > --
> > List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> >
> >
> >
> 
> --
I am ... 5 dog years old.