[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: OT * Re: [ArchLinuxVn] Icon nhảy nhót một hồi . . .Nói chung cứ tầm 3g chiều còn ngày thì OK hết ai sao ta vậy.
Nếu có lòng thì làm ơn phôn một tiếng, già lão hay quên lắm. 01232622622.

m k h _ s g n2012/12/7 Anh K. Huynh <[email protected]>

Ôi dào đúng là hại điện. Bác vào trong đó đánh dấu chọn ngày đi thôi,
hoặc là bác xem lại hình dưới đây

        http://www.enlightenment.org/ss/e-50c15e97c78915.21431113.jpg

xem ngày nào bác đi được thì báo lại vô email này luôn để tổng kết.

On Fri, 7 Dec 2012 02:54:44 +0000 [email protected] wrote:

> Minh vao xem, thay cai map chi duong la o Bac Ninh. Minh o SG ma!
> Sent from my BlackBerry® smartphone
>
> -----Original Message-----
> From: "Anh K. Huynh" <[email protected]>
> Sender: [email protected]
> Date: Fri, 7 Dec 2012 09:40:31
> To: <[email protected]>
> Reply-To: [email protected]
> Subject: Re: [ArchLinuxVn] Icon nhảy nhót một hồi  . . .
>
>
> Lạc đề tí: Bác Maikhai có đi offline được không nè, mời bác đánh dấu
> vào http://doodle.com/dput2at7fd5cxptx
>
> On Thu, 6 Dec 2012 18:28:13 -0800 (PST)
> maikhai <[email protected]> wrote:
>
> > Cái Arch KDE của mình không biết do cấu hình sai sót thế nào mà mỗi
> > lần gọi Ibus thì nó nhảy nhót một hồi rất lâu, dù chữ V của Unikey
> > đã hiển thị trên panel gần như ngay lập tức sau khi nhấn chuột?
> > Những applications khác thì tuy cũng nhảy nhót, nhưng không quá
> > lâu. Ai biết thuốc chữa xin cho toa nhé cám ơn trước. Ghi thêm: đã
> > add vào /etc/profile cái này: export XMODIFIERS="@im=ibus" export
> > GTK_IM_MODULE="ibus" export QT4_IM_MODULE="ibus" export
> > QT_IM_MODULE="ibus" và đã chạy #pacman -S qt-ibus.
> >
>
>
>
> --
> I am ... 5 dog years old.
>--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/

--
m k h _ s g n