[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: OT * Re: [ArchLinuxVn] Icon nhảy nhót một hồi . . .:)
Sent from my BlackBerry® smartphone

-----Original Message-----
From: "Anh K. Huynh" <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Fri, 7 Dec 2012 15:50:40 
To: <[email protected]>
Reply-To: [email protected]
Subject: Re: OT * Re: [ArchLinuxVn] Icon nhảy nhót một hồi . . .


Đã thêm bác vào trong danh sách. Bác yên tâm sẽ có người gọi điện. Cần
xe đón thì bác nói luôn :D

On Fri, 7 Dec 2012 15:28:45 +0700
maikhai <[email protected]> wrote:

> Nói chung cứ tầm 3g chiều còn ngày thì OK hết ai sao ta vậy.
> Nếu có lòng thì làm ơn phôn một tiếng, già lão hay quên lắm.
> 01232622622.
> 
> m k h _ s g n
> 
> 
> 
> 2012/12/7 Anh K. Huynh <[email protected]>
> 
> >
> > Ôi dào đúng là hại điện. Bác vào trong đó đánh dấu chọn ngày đi
> > thôi, hoặc là bác xem lại hình dưới đây
> >
> >         http://www.enlightenment.org/ss/e-50c15e97c78915.21431113.jpg
> >
> > xem ngày nào bác đi được thì báo lại vô email này luôn để tổng kết.
> >
> > On Fri, 7 Dec 2012 02:54:44 +0000 [email protected] wrote:
> >
> > > Minh vao xem, thay cai map chi duong la o Bac Ninh. Minh o SG ma!
> > > Sent from my BlackBerry® smartphone
> > >
> > > -----Original Message-----
> > > From: "Anh K. Huynh" <[email protected]>
> > > Sender: [email protected]
> > > Date: Fri, 7 Dec 2012 09:40:31
> > > To: <[email protected]>
> > > Reply-To: [email protected]
> > > Subject: Re: [ArchLinuxVn] Icon nhảy nhót một hồi  . . .
> > >
> > >
> > > Lạc đề tí: Bác Maikhai có đi offline được không nè, mời bác đánh
> > > dấu vào http://doodle.com/dput2at7fd5cxptx
> > >
> > > On Thu, 6 Dec 2012 18:28:13 -0800 (PST)
> > > maikhai <[email protected]> wrote:
> > >
> > > > Cái Arch KDE của mình không biết do cấu hình sai sót thế nào mà
> > > > mỗi lần gọi Ibus thì nó nhảy nhót một hồi rất lâu, dù chữ V của
> > > > Unikey đã hiển thị trên panel gần như ngay lập tức sau khi nhấn
> > > > chuột? Những applications khác thì tuy cũng nhảy nhót, nhưng
> > > > không quá lâu. Ai biết thuốc chữa xin cho toa nhé cám ơn trước.
> > > > Ghi thêm: đã add vào /etc/profile cái này: export
> > > > XMODIFIERS="@im=ibus" export GTK_IM_MODULE="ibus" export
> > > > QT4_IM_MODULE="ibus" export QT_IM_MODULE="ibus" và đã chạy
> > > > #pacman -S qt-ibus.
> > > >
> > >
> > >
> > >
> > > --
> > > I am ... 5 dog years old.
> > >
> >
> >
> >
> > --
> > I am ... 5 dog years old.
> >
> > --
> > List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> >
> >
> >
> 
> --
I am ... 5 dog years old.

-- 
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/