[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Offline cuối của năm 2012 (offline 7)> Tình hình hiện tại là offline sẽ không có trong tuần này , hoặc tuần
> sau, sớm nhất là ngày 22/12/2012 các bạn nhé. Mình cần thêm vài thông
> tin để quyết định ngày.
> Chúc vui

Hi vọng là bữa đó chưa tận thế

--
Quang