[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: offline saigon 23/12/2012



có gì họp ở bên kia cũng được chả sao :D 

On Mon, 10 Dec 2012 18:59:03 -0800 (PST)
peternguyen199321 <[email protected]> wrote:

> Để coi 21/12 có qua được hay không đã :(
> 



--
I am ... 5 dog years old.