[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

KDE-4.9.4 minimize cửa sổ nhưng nó biến mất luônKDE nghe nói tuy chậm tí nhưng rất ổn định, thế mà chạy trong Arch thì thấy:
* đang làm việc trong một cửa sổ to hết cỡ mà nhấn minimize nó thì nó phi mất tiêu luôn
* mấy cái icon nằm trên thanh panel lúc mới cài xong thì dàn quân ở bên phải; chạy một thời gian không hiểu do vô ý gì mà cả đám kéo sang bên trái hết.
* cài thêm cái Openbox vọc chơi, nhưng nó chạy so ra không mượt như openbox chạy trong Crunchbang hoặc Archbang. Cái này chỉ là cảm thấy thôi chứ hỏi chứng cứ thì không trưng ra được.
Làm sao đây bà con hè? Cài lại Arch thì tiếc công quá.