[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] KDE-4.9.4 minimize cửa sổ nhưng nó biến mất luônOn Wed, 12 Dec 2012 20:29:29 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> KDE nghe nói tuy chậm tí nhưng rất ổn định, thế mà chạy trong Arch
> thì thấy:
> * đang làm việc trong một cửa sổ to hết cỡ mà nhấn minimize nó thì nó
> phi mất tiêu luôn
> * mấy cái icon nằm trên thanh panel lúc mới cài xong thì dàn quân ở
> bên phải; chạy một thời gian không hiểu do vô ý gì mà cả đám kéo sang
> bên trái hết.
> * cài thêm cái Openbox vọc chơi, nhưng nó chạy so ra không mượt như
> openbox chạy trong Crunchbang hoặc Archbang. Cái này chỉ là cảm thấy
> thôi chứ hỏi chứng cứ thì không trưng ra được. Làm sao đây bà con hè?
> Cài lại Arch thì tiếc công quá.
> 

Thử e17 xem bác :D

--
I am ... 5 dog years old.