[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: offline saigon 23/12/2012Bác xài KDE hình như trong system setting -> startup and shutdown -> autostart -> addprogram tìm cái ibus-daemon là ok theo máy e là vậy :D

Vào 15:18 Ngày 11 tháng 12 năm 2012, maikhai <[email protected]> đã viết:
Vào 16:08:46 UTC+7 Thứ hai, ngày 10 tháng mười hai năm 2012, Anh K. Huynh đã viết:
> Xin cha`o,
>
>
>
> Theo ke^'t qua? bi`nh cho.n thi` offline vao ngay 23 thang 12 / 2012
>
> nhe' ca'c ba.n
>
>       http://doodle.com/dput2at7fd5cxptx
>
>
>
> Tho+`i gian: 3 gio+` chieu`
>
>
>
> Di.a die^?m: Quan' ca` phe^ tinh te^' (se~ tho^ng ba'o sau)
>
>
>
> PS: ibus chuo^'i qua'
>
>
>
> --
>
> I am ... 5 dog years old.

Ghi vào lịch rồi.
Ibus ngon mà. (Có điều máy mình thì cứ phải chọt lên Icon mỗi lần boot, vì chịu không biết autostart nó ở chỗ nào)