[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: offline saigon 23/12/20122012/12/14 Bi Alan <[email protected]>
Bác xài KDE hình như trong system setting -> startup and shutdown -> autostart -> addprogram tìm cái ibus-daemon là ok theo máy e là vậy :D

Cám ơn @Bi Alan. Nhưng hiện giờ mình chuyển qua xài E17. Chuyển qua cái này thì chọt Menu thấy có 3 dòng đều là "IBus (Input Method Framwork)". Chọt đại vào một dòng thì nhảy ra thông báo:
Application run error: Enlightenment was unable to run the application:
ibus-daemon --xim
The application failed to start 
Nhưng tuy báo như vậy nhưng vẫn gõ tiếng Việt được như đang gõ đây. Kỳ quá hè?