[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: offline saigon 23/12/2012Lam theo Kyanh, cai E17 vao chay la biet lien. Cai rat nhanh khong can lam them gi het. :)
Sent from my BlackBerry® smartphone

From: Bi Alan <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Fri, 14 Dec 2012 21:03:25 +0700
To: <[email protected]>
ReplyTo: [email protected]
Subject: Re: [ArchLinuxVn] Re: offline saigon 23/12/2012

e chưa có xài cái này hôm off đi xem thử :D giao diện nó sao :D

Vào 14:17 Ngày 14 tháng 12 năm 2012, maikhai <[email protected]> đã viết:
2012/12/14 Bi Alan <[email protected]>
Bác xài KDE hình như trong system setting -> startup and shutdown -> autostart -> addprogram tìm cái ibus-daemon là ok theo máy e là vậy :D

Cám ơn @Bi Alan. Nhưng hiện giờ mình chuyển qua xài E17. Chuyển qua cái này thì chọt Menu thấy có 3 dòng đều là "IBus (Input Method Framwork)". Chọt đại vào một dòng thì nhảy ra thông báo:
Application run error: Enlightenment was unable to run the application:
ibus-daemon --xim
The application failed to start 
Nhưng tuy báo như vậy nhưng vẫn gõ tiếng Việt được như đang gõ đây. Kỳ quá hè?

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/