[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Coi trang tiếng Việt bằng linksMở một trang tiếng Việt bằng links, trên máy mình nó hiện ra một rừng sao lập lòe, tuy đoán đọc được nhưng nhức mắt quá. Giải pháp là gì? Xin thỉnh giáo các bạn. Rất cám ơn.