[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Coi trang tiếng Việt bằng linksVào 16:28:23 UTC+7 Thứ bảy, ngày 15 tháng mười hai năm 2012, Dynamo đã viết:

> Dùng elinks đi bạn, hỗ trợ UTF-8 tốt hơn nhiều so với links

Cám ơn đã trả lời nhanh. Cài vô làm được liền, đọc được tiếng Việt rồi. Tuy nhiên thấy có điểm là:

* Nếu ctrl+Alt+F2 ra ngoài text mà làm thì nó hiện ký tự không hoàn hảo. Có lẽ phải xem kỹ lại xem sao mình sẽ post thêm.
(khi dùng pagewash.com để vào các trang khác thì bị hiển thị xấu)
Nếu chạy bình thường trong GUI thì không việc gì