[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Coi trang tiếng Việt bằng linksVào 16:56:31 UTC+7 Thứ bảy, ngày 15 tháng mười hai năm 2012, maikhai đã viết:
> Vào 16:28:23 UTC+7 Thứ bảy, ngày 15 tháng mười hai năm 2012, Dynamo đã viết:
> 
> 
> 
> > Dùng elinks đi bạn, hỗ trợ UTF-8 tốt hơn nhiều so với links
> 
> 
> 
> Cám ơn đã trả lời nhanh. Cài vô làm được liền, đọc được tiếng Việt rồi. Tuy nhiên thấy có điểm là:
> 
> 
> 
> * Nếu ctrl+Alt+F2 ra ngoài text mà làm thì nó hiện ký tự không hoàn hảo. Có lẽ phải xem kỹ lại xem sao mình sẽ post thêm.
> 
> (khi dùng pagewash.com để vào các trang khác thì bị hiển thị xấu)
> 
> Nếu chạy bình thường trong GUI thì không việc gì

Viết thêm:

Làm trong GUI ngon lành rồi, coi rất chiến đấu. Tuy nhiên site nào mà phải đi quanh quẹo thì chưa thấy ngon.
Xài cái elinks này để coi có vẻ đỡ phiền vì không phải nhìn quảng cáo.