[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Coi trang tiếng Việt bằng links
Viết thêm:

Làm trong GUI ngon lành rồi, coi rất chiến đấu. Tuy nhiên site nào mà phải đi quanh quẹo thì chưa thấy ngon.
Xài cái elinks này để coi có vẻ đỡ phiền vì không phải nhìn quảng cáo.

Sao phải cực vậy bác, cứ firefox mà chơi cho dễ nhìn đỡ mỏi mắt.
Xài mấy cái này chi cực khổ vậy bác, còn quảng cáo bác có thể
xài mấy cái add-on để block mấy cái quảng cáo đi, xài NoScripts
để chặn mấy cái flash là ok :-)

--
Quang