[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Coi trang tiếng Việt bằng links

2012/12/15 Quang Nguyễn <[email protected]>

Sao phải cực vậy bác, cứ firefox mà chơi cho dễ nhìn đỡ mỏi mắt.
Xài mấy cái này chi cực khổ vậy bác, còn quảng cáo bác có thể
xài mấy cái add-on để block mấy cái quảng cáo đi, xài NoScripts
để chặn mấy cái flash là ok :-)

 

Thì nghe nói mấy trang chậm xài text-browser vô coi được, thủ sẵn một chiêu phòng hờ khi kẹt.--
m k h _ s g n